Rosteme a potřebujeme víc místa. Pomůžete nám?

odkazy pro rychlou orientaci:

O projektu

Diakonie Rolnička v současné době pomáhá více jak 120 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska. Máme radost, že o naše služby je stále zájem. Tomu však nestačí prostory, které máme k dispozici. Město Tábor nám laskavě poskytlo k dispozici prostory o výměře 345 m2 v budově bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí, kde sídlí i naše táborská pobočka. Rekonstrukcí a vybavením těchto prostor získáme více místa pro naše služby pro dospělé klienty a budeme ji tak moct nabídnout více lidem, kteří je potřebují.

V prostorách, které chceme rekonstruovat, dosud sídlila posilovna. Prohlédnout si je můžete v připojené fotogalerii. Abychom je pro potřeby našich sociálních služeb mohli užívat my, musíme provést nezbytné stavební úpravy.

Jak to bude vypadat?

rosteme - obrázek na stránkyPopisky k místnostem:
1 - chodba
2 a 3 - WC pro klienty centra denních služeb
4 - sprcha pro zaměstnance
5 a 8 - dvoulůžkové ložnice odlehčovací služby
6 a 7- bezbariérové WC a koupelna pro klienty odlehčovací služby
9 - denní místnost odlehčovací služby
10 - 12 místnosti pro centrum denních služeb
13 - zázemí pro pracovníky služeb

 

Co rekonstrukcí získáme?

Ve stávajících prostorách, které má Diakonie Rolnička v budově bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí k dispozici, jsou 2 třídy praktické školy, centrum denních služeb (CDS), sociálně terapeutická dílna (STD) a odlehčovací služba. CDS i STD mají v současné době k dispozici jednu místnost pro každou službu. Dvě místnosti, ve kterých jsme v roce 2016 začali poskytovat odlehčovací pobyty a které nyní slouží jako místnosti odlehčovací služby s kapacitou 4 lůžek, jsou stavebně přímo napojeny na stávající prostory CDS a nevyhovují požadavkům odlehčovací služby.

Rekonstrukcí nových prostor získá odlehčovací služba druhý stavebně oddělený byt pro odlehčovací službu s denní místností, 2 ložnicemi a sociálním zařízením. Do nových prostor se přestěhuje i centrum denních služeb, které dostane k dispozici 3 místnosti místo jedné. Ve stávajících prostorách se uvolní místnost CDS, kterou bude využívat sociálně terapeutická dílna, čímž získá jednou tak velké prostory. Tím se nám podaří navýšit okamžitou kapacitu obou služeb.

Kolik potřebujeme a kolik již máme?

Předpokládané náklady na výše popsanou rekonstrukci jsou 3,5 milionů Kč. Již získané i předpokládané zdroje financování projektu ukazuje následující tabulka:

již získané zdroje
veřejná sbírka Rolničkové dny 2018                 226 242,00 Kč 266 278,00 Kč
Kopeme pro Rolničku                   36 791,00 Kč
sbírkové kasičky                     3 245,00 Kč
benefiční akce benefiční večeře                   23 000,00 Kč  200 800,00 Kč
Rolnička (si) koleduje na Kampě                 177 800,00 Kč

firmy
Zahradní architektura Tábor                   10 000,00 Kč

      75 000,00 Kč
API CZ                   10 000,00 Kč
4leaders s. r. o.                     5 000,00 Kč
Isolit Bravo                   40 000,00 Kč
Jinos Agro                   10 000,00 Kč
jednotlivci Darujme.cz - projekt Rosteme                     6 900,00 Kč             6 900,00 Kč
ostatní zdroje Otto per Mille
              1 363 742,00 Kč       1 388 742,00 Kč
Portus Praha - kampaň Mentální obohacení                   25 000,00 Kč

celkem již získané zdroje

     1 937 720,00 Kč

předpokládané zdroje - je požádáno
dotace Město Tábor             1 168 303,00 Kč       1 168 303,00 Kč

celkem zdroje předpokládané i získané

      3 106 023,00 Kč

 

Na rekonstrukci nám tedy zbývá sehnat 393 977 Kč.

Velké díky patří všem, kdo na rekonstrukci nových prostor již přispěli!

Připojte se a pomozte Rolničce vyrůst

Podpořit růst Rolničky můžete i Vy, třeba prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz:

 

 

Na Váš dar Vám rádi vystavíme potvrzení o daru, budeme-li mít potřebné osobní údaje. S Vašimi osobními údaji budeme zacházet zodpovědně podle těchto pravidel.

Chcete nás podpořit, ale potřebujete vědět víc? Kontaktujte nás:

kontakt pro individuální dárce - Ludmila Pokorná, tel: 733 127 041, fundraising@rolnicka.cz

Fotogalerie prostoru k rekonstrukci: