Rosteme a potřebujeme víc místa. Pomůžete nám?

odkazy pro rychlou orientaci:

O projektu

Diakonie Rolnička v současné době pomáhá více jak 120 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska. Máme radost, že o naše služby je stále zájem. Tomu však nestačí prostory, které máme k dispozici. Město Tábor nám laskavě poskytlo k dispozici prostory o výměře 345 m2 v budově bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí, kde sídlí i naše táborská pobočka. Rekonstrukcí a vybavením těchto prostor získáme více místa pro naše služby pro dospělé klienty a budeme ji tak moct nabídnout více lidem, kteří je potřebují.

V prostorách, které chceme rekonstruovat, dosud sídlila posilovna. Prohlédnout si je můžete v připojené fotogalerii. Abychom je pro potřeby našich sociálních služeb mohli užívat my, musíme provést nezbytné stavební úpravy.

Jak to bude vypadat?

rosteme - obrázek na stránkyPopisky k místnostem:
1 - chodba
2 a 3 - WC pro klienty centra denních služeb
4 - sprcha pro zaměstnance
5 a 8 - dvoulůžkové ložnice odlehčovací služby
6 a 7- bezbariérové WC a koupelna pro klienty odlehčovací služby
9 - denní místnost odlehčovací služby
10 - 12 místnosti pro centrum denních služeb
13 - zázemí pro pracovníky služeb

Co rekonstrukcí získáme?

Ve stávajících prostorách, které má Diakonie Rolnička v budově bývalé 8. ZŠ na Sídlišti nad Lužnicí k dispozici, jsou 2 třídy praktické školy, centrum denních služeb (CDS), sociálně terapeutická dílna (STD) a odlehčovací služba. CDS i STD mají v současné době k dispozici jednu místnost pro každou službu. Dvě místnosti, ve kterých jsme v roce 2016 začali poskytovat odlehčovací pobyty a které nyní slouží jako místnosti odlehčovací služby s kapacitou 4 lůžek, jsou stavebně přímo napojeny na stávající prostory CDS a nevyhovují požadavkům odlehčovací služby.

Rekonstrukcí nových prostor získá odlehčovací služba druhý stavebně oddělený byt pro odlehčovací službu s denní místností, 2 ložnicemi a sociálním zařízením. Do nových prostor se přestěhuje i centrum denních služeb, které dostane k dispozici 3 místnosti místo jedné. To nám umožní navýšit kapacitu služby a také nám to poskytne větší možnosti pro individuální práci s klienty. Ve stávajících prostorách se uvolní místnost CDS, kterou bude využívat sociálně terapeutická dílna, která tím získá jednou tak velké prostory. To nám opět umožní navýšit kapacitu služby.

Co potřebujeme?

Na stavební úpravy nových prostor budeme potřebovat 1,5 milionu Kč. K dispozici máme 250 tisíc z veřejné sbírky, zejména z Rolničkových dnů 2019. Podpořit růst Rolničky můžete i Vy, třeba prostřednictvím dárcovského portálu Darujme.cz:

 

 

Na Váš dar Vám rádi vystavíme potvrzení o daru, budeme-li mít potřebné osobní údaje. S Vašimi osobními údaji budeme zacházet zodpovědně podle těchto pravidel.

Chcete nás podpořit, ale potřebujete vědět víc? Kontaktujte nás:

kontakt pro individuální dárce - Ludmila Pokorná, tel: 733 127 041, fundraising@rolnicka.cz

Fotogalerie prostoru k rekonstrukci: