Mateřská škola

Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Diakonie Rolnička Soběslav.

Naše mateřská škola je jednotřídní s maximální kapacitou 20 dětí. 
Do školy jsou přijímány také děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Naším záměrem je, aby každé dítě mohlo žít v přirozeném prostředí, společně se svými kamarády a sourozenci. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s dalšími odborníky a využíváme služeb školských poradenských zařízení.

Denní program vychází ze Školního vzdělávacího programu „RoLniČKa“, který akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a umožňuje rozvoj a vzdělávání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na základě doporučení školského poradenského zařízení vzdělávány podle individuálního vzdělávacího plánu.

Dětem dále nabízíme drumterapii nebo kroužek „Boccii“, k dispozici jsou jim rehabilitační pracovnice i logopedka.
Škola leží v pěkné lokalitě na kraji města obklopena zelení. Má vlastní dětské hřiště.
Jednou týdně dochází do mateřské školy farář místního sboru ČCE, který při biblických hodinách přirozenou a nenásilnou formou seznamuje děti se základy křesťanství.

Mateřská škola je otevřena denně od 7 – 16 hodin.
Školné je stanoveno na 400 Kč měsíčně.
Stravu dovážíme z nedaleké mateřské školy Duha, která připravuje pro děti obědy i svačiny podle zásad zdravé výživy.

Kontakty:
Telefon recepce: 381 522 054, 739 570 420
E-mail: skolka@rolnicka.cz