Povídáme si o...

 

INTEGROVANÝ BLOK Č. 1 (září)

Kamarádi, pojďte si hrát!

V prvním bloku budeme postupně včleňovat naše nové děti do kolektivu třídy, nejdříve ve vztahu k vlastní osobě, poté i k ostatním. Děti se seznámí s novým prostředím, s novými hračkami. Navštívíme starší kamarády z Rolničky. Společně vytvoříme pravidla soužití ve třídě. Postupně se začneme přizpůsobovat dennímu režimu. Starší děti pomohou učitelkám a kamarádům, aby se ve třídě všem líbilo. Poučíme se o tom, jak chránit svoje zdraví. Budeme cvičit, hrát si a také se o sebe starat, někteří i s pomocí ostatních dětí nebo paní učitelek.

INTEGROVANÝ BLOK Č. 2 (září - listopad)

Podzimní slavnosti

Podíváme se k řece, na pole i do zahrádek. Budeme si všímat změn v okolí, pozorovat všechny znaky podzimu, poznáme jeho barvy. Budeme o něm zpívat a učit se nové básničky. Ochutnáme jeho plody a naučíme se je poznávat ostatními smysly. Různými činnostmi zjistíme, jak chránit přírodu. Ukážeme si, co dělají zvířata, jaký nám přinášejí užitek, a budeme je pojmenovávat. Když bude foukat dobrý vítr, pustíme si draky. Využijeme bramborové sezóny a použijeme brambory k tiskání, vaření i jiným činnostem.  Budeme se starat o to, abychom byli zdraví, proto budeme hodně sportovat, správně se oblékat, dbát na hygienu a čistotu a myslet na to, jak se máme chovat, aby se nám nic nestalo. Poznáme naše tělo a jeho části. A samozřejmě budeme poslouchat pohádky, příběhy a hodně si povídat.

INTEGROVANÝ BLOK Č. 3 (listopad - prosinec)

Čas okolo Vánoc

Zvládneme své strachy, čertů se bát nemusíme. Budeme se připravovat na vystoupení před rodiči, sourozenci i prarodiči a užijeme si advent. Seznámíme se s některými vánočními zvyky a obyčeji. Vyzdobíme krásně naši školku. Vyrobíme dárečky, abychom udělali radost svým nejbližším. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, proto si budeme povídat o rodině i cizích lidech a o tom, jak můžeme pomáhat ostatním kolem nás. Budeme si všímat okolí, jak se na něm podepíše vánoční čas, a pokusíme se orientovat v okolí bydliště. Popovídáme si o své nejoblíbenější knížce a určitě si z ní i něco pěkného přečteme. Budeme dělat, co nás baví, protože o Vánocích se mají plnit všechny sny a přání.

INTEGROVANÝ BLOK Č. 4 (leden - únor)

Zima čaruje

Budeme se radovat z pohybu, hudby a činností, které máme rádi. Užijeme si radovánek s vodou, sněhem a ledem. Budeme sledovat, jak se nám mění části dne, dny v týdnu a roční období a jak se to zimní liší od ostatních. Také si popovídáme o tom, jaké je to být nemocný a jak to udělat, aby na nás byl každý bacil krátký. I v zimě se pracuje. Proto poznáme různá řemesla a na některá z nich si zahrajeme. Povíme si, co z čeho je nebo z čeho se to vyrábí. Protože máme rádi zvířata, řekneme si, jak se o ně v zimě starat. Budeme krmit ptáky, hledat zvířátka podle stop a také si na ně zahrajeme. A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a uspořádáme karneval.

INTEGROVANÝ BLOK Č. 5 (únor - duben)

Jaro, vstávej!

V tomto bloku nás čeká zázrak v přírodě – barvy, rostlinky, zvířata – budeme poznávat zvířátka na dvorku i ve stáji, v lese, na poli i v exotických zemích. Stanou se z nás zahradníci a pokusíme se vypěstovat nějakou rostlinku. Poznáme, co všechno rostliny potřebují k životu a porovnáme to s potřebami dětí. Porovnáme města a vesnice a život v nich. Budeme znát, kde bydlíme. Někteří z nás se budou připravovat na zápis a navštíví ZŠ. A hlavně si užijeme Velikonoce.

INTEGROVANÝ BLOK Č. 6 (duben - květen)

Věci a lidé kolem nás

Tříděním odpadu „oslavíme“ Den Země, zjistíme, kde žijeme, že jsme různí a přece stejní. Zahrajeme si na čarodějnice, budeme si o nich povídat a nějakou si vyrobíme. Nezapomeneme na naše nejmilejší maminky – mají přece svátek. Vyrobíme jim ten nejkrásnější dárek a užijeme si s nimi krásné odpoledne. Ujasníme si, kam se vracíme nejraději a proč. Zjistíme, kam chodí maminka a tatínek do práce a co tam dělají. Zahrajeme si na rozličné profese a řekneme si, čím bychom jednou chtěli být. Dozvíme se, co nám usnadňuje práci. Vyzkoumáme, z čeho jsou věci vyrobeny a pojmenujeme různé materiály a jejich vlastnosti. Budeme odhalovat tajemství lidského těla, jeho části a důležitost našich smyslů. Také se budeme snažit o udržování svého těla ve zdraví, pochopit, že zdraví se musí chránit, napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem, zdravými životními návyky a oblékáním.

INTEGROVANÝ BLOK Č. 7 (květen - červen)

Sluníčko plné pohody

A nakonec oslavíme náš svátek. Vyrazíme na týdenní výlet, kde si budeme užívat krásného počasí a jeden druhého. Obejdeme zahrádky a poznáme první plody léta, zopakujeme si roční období a jejich znaky. Užijeme si letní radovánky. Vyjedeme do světa. Vyzkoumáme, jak to vypadá doma i v cizích zemích, jestli je svět opravdu kulatý a proč je každý člověk jiný. Stanou se z nás řidiči a naučíme se správně přecházet přes ulici. Poznáme některé dopravní prostředky a značky a řekneme si, čím a kde cestujeme a jak se v dopravních prostředcích máme chovat. Zopakujeme si, co už umíme a budeme se společně těšit na prázdniny. Určitě si povíme, jak se máme chovat, abychom si je užili ve zdraví. Rozloučíme se s dětmi, které od nás odcházejí.