Praktická škola

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více vadami, kteří ukončili základní vzdělání v základní škole speciální.

Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijetí
1) odevzdání vyplněné přihlášky do 1. března 2020 na ředitelství střední školy
2) ukončená povinná školní docházka
3) vyjádření ŠPZ k zařazení žáka do zvoleného oboru

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oborů.
Více informací - Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy, 739 633 993

V Soběslavi dne 31.1.2020 Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy