Zápis dětí do mateřské školy Rolnička
Zápis do základní školy speciální
Přijímací řízení praktická škola jednoletá a dvouletá

Zápis dětí do mateřské školy Rolnička

Ředitelka Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav vyhlašuje
Zápis do mateřské školy.

Žádost o přijetí je možné zaslat v mimořádně prodlouženém období od 2. května do 16. května 2021.

Počet přijímaných dětí:  4

Dokumenty, které je nutné doručit:
1. žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
2.
kopii rodného listu dítěte
3.
vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list
4.
kopie doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření – týká se pouze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Způsob doručení žádosti:
Požadované dokumenty je možné zaslat poštou na adresu. MŠ, ZŠS a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička, Mrázkova 700, 392 01 Soběslav nebo doručit osobně do budovy školy – recepce každý den v době od 8,00 – 12,00 hodin v termínu od 2. do 16. května 2021.

Kontaktní údaje: Mgr. Kamila Viktorová – ředitelka školy, 739 633 993, email: skola@rolnicka.cz

Potvrzení o přijetí žádosti dostanete emailem, na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.
Po ukončení přijímání žádostí bude zahájeno správní řízení a dne 19. května 2021 budete telefonicky informování o jeho výsledku.

Základní škola speciální

Ředitelka Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav vyhlašuje
Zápis do základní školy speciální.

Žádost o přijetí je možné zaslat v mimořádně prodlouženém období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Počet přijímaných žáků:  4

Dokumenty, které je nutné doručit:
1.
žádost o přijetí dítěte do základní školy speciální
2.
doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
3.
kopii rodného listu dítěte

Způsob doručení žádosti:
Požadované dokumenty je možné zaslat poštou na adresu. MŠ, ZŠS a PrŠ Diakonie ČCE Rolnička, Mrázkova 700, 392 01 Soběslav nebo doručit osobně do budovy školy – recepce každý den v době od 8,00 – 12,00 hodin v termínu od 1. do 30. dubna 2021.

Kontaktní údaje: Mgr. Kamila Viktorová – ředitelka školy, 739 633 993, email: skola@rolnicka.cz

Potvrzení o přijetí žádosti dostanete emailem, na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.
Po ukončení přijímání žádostí bude zahájeno správní řízení a dne 6. května 2021 budete telefonicky informování o jeho výsledku.

Praktická škola

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a souběžným postižením více vadami, kteří ukončili základní vzdělání v základní škole speciální.

Praktická škola dvouletá je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Kritéria pro přijetí
1) odevzdání vyplněné přihlášky do 1. března 2021 na ředitelství střední školy
2) ukončená povinná školní docházka
3) vyjádření ŠPZ k zařazení žáka do zvoleného oboru

Termín uveřejnění výsledků I. kola přijímacího řízení – pátek 23. 4. 2021
Uchazeči budou přijímáni bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oborů.

Více informací - Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy, 739 633 993

V Soběslavi dne 22.1.2021 Mgr. Kamila Viktorová, ředitelka školy