Zápis dětí do mateřské školy Rolnička

9.5.2019 od 8.00 do 16.00 hodin

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání i k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Rolnička, do které jsou individuálně integrovány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, proběhne 9. 5. 2019 v ředitelně školy, v Mrázkově ulici.
K zápisu jsou potřebné tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Maximální kapacita naší mateřské školy je 20 dětí.  Tak, jako v jiných mateřských školách, jsou i u nás děti vzdělávány podle „Školního vzdělávacího programu“, který vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ vydaného Ministerstvem školství. Děti individuálně integrované mají navíc ještě svůj individuální vzdělávací plán. Jsme malá školka rodinného typu s nadstandardním personálním zabezpečením.  Kromě běžných aktivit jsou dětem nabízeny návštěvy divadel, exkurze, účast na plaveckém výcviku (pro děti již od tří let), zábavné akce s přespáváním ve školce či každoročně pořádaný týdenní ozdravný pobyt v přírodě.

Pro případné zájemce o návštěvu školky a bližší informace, pořádáme 2. 5. 2019 Den otevřených dveří. Sraz bude v 15. 30 hodin před vchodem do MŠ (zadní vchod budovy).

Těšíme se na Vás i na Vaše děti, za personál mateřské školy Mgr. D. Klímová

 

Základní škola speciální

Ředitelka Mateřské školy, Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav vyhlašuje

zápis do základní školy speciální ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 8.00 do 16.00 hod.

v budově školy - Mrázkova 700/ III, Soběslav, tel: 739 633 993

Součástí zápisu je den otevřených dveří pro veřejnost.

 

Praktická škola

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020
skola_podminky_prijimaciho_rizeni_2019