Doprava

Služba dopravy je jednou z doplňkových služeb našeho střediska. Nejedná se tedy o sociální službu a Rolnička na její financování nemůže čerpat žádné nárokové dotace. Přesto jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o službu nezbytně nutnou. Zajišťuje totiž dostupnost našich služeb i pro klienty, kteří by se jinak do našeho střediska nedostali.

V současné době vlastní Rolnička čtyři mikrobusy, které denně najezdí více než 900 km při rozvozu 50 dětských i dospělých klientů.

Celkové náklady na tuto službu přesáhnou ročně 2,5 milionu korun. Zhruba ¾ této částky jsme schopni zajistit z plateb klientů, příspěvků Úřadu práce na platy řidičů a z dotace s prostředků Jihočeského kraje. Kvůli zachování finanční dostupnosti nechceme navyšovat platby klientů.  Proto nám každý rok zbývá zajistit zhruba 500 tisíc Kč na dofinancování této potřebné služby. Daří se nám to díky našim milým dárcům a pořádání benefičních akcí.

Služba dopravy byla i v roce 2021 podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více informací najdete zde

jihocesky-kraj

Kontakt: Radek Míka, 777 833 417, dispecer@rolnicka.cz

 Jízdní řád mikrobusů 2021 - 2022, kontakty na řidiče