ODLEHČOVACÍ SLUŽBa pobytová

Poslání

Poslání služby je pomoc a podpora rodinám pečujícím o dospívající a dospělé lidi s mentálním či kombinovaným postižením. Službou chceme odlehčit rodině a blízkým pečujícím tak, by si mohli odpočinout, nabrat nové síly, nebo se věnovali vlastním zájmům a povinnostem. V průběhu služby usilujeme o to, aby ti, o něž je pečováno, trávili svůj čas smysluplně s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem.

Komu je služba určena?

Služba je určena pro osoby z  Táborska a z okolí Soběslavi ve věku od 15 do 50 let s mentálním a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita odlehčovací služby je 8 lůžek.

Kde službu najdete?

OS sídlí v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí ve Světlogorské ulici (budova bývalé 8. ZŠ).

Co služba nabízí?

Odlehčovací služba je pobytová služba, její kapacita je 8 lůžek nepřetržitě, 4 lůžka minimálně 26 týdnů v roce, dle zájmu pečujících.

Ve službě se dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem, jako jsou např. různé výtvarné činnosti, sociálně terapeutickým činnostem atd. Pravidelně upevňujeme získané dovednosti a vědomosti, znalosti čtení, psaní, počítání. Klienti si prohlubují schopnosti v oblasti soběstačnosti a péče o svou osobu – učí se žehlit, drobné domácí práce, pracovní postupy. Odpoledne hrajeme stolní hry, zpíváme, povídáme si na různá praktická témata, která klienti využijí v praxi. Každou středu dopoledne probíhá dobrovolné setkání s panem farářem, který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se základy křesťanství.

Veřejný závazek - odlehčovací služba

 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

 Vstupní dotazník pro zájemce o odlehčovací služby

Provozní doba

Odlehčovací službu poskytujeme od pondělí do neděle. Kapacita lůžek je 8, přes víkend 4.

Odlehčovací služba je registrovaná sociální pobytová služba poskytovaná za úhradu (viz ceník služeb). 

Chcete vědět více?

Pro bližší informace, žádost o službu či uzavření smlouvy kontaktujte:
Bc. Tereza Pazourková - vedoucí OS
tel: 730 591 785, e-mail: odlehcovaci@rolnicka.cz

Provoz pobytové odhlehčovací služby je podporován z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj