EXKURZE DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

5. února 2019

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se zúčastnilo 8 žáků Praktické školy v Soběslavi dlouho plánované exkurze v Jaderné elektrárně Temelín. Exkurze doplnila praktickým způsobem učivo, kterým jsme se zabývali poslední měsíc - Energie, její zdroje v přírodě a způsoby, jakým je využívá člověk.

 Program začal v Informačním centru elektrárny, kde se nás ujala velmi milá průvodkyně paní Marie Švehlová. Srozumitelným a zajímavým způsobem nás seznámila s významem elektrické energie, podstatou procesů při výrobě elektrické energie z jádra i s provozem elektrárny Temelín. Elektrárna nevyrábí jen elektrickou energii, ale také dodává teplo do okolních měst. Současně s výstavbou elektrárny byly vybudovány nádrže Hněvkovice a Kořensko a čistírny odpadních vod v Českém Krumlově a Českých Budějovicích.  Součástí úvodní přednášky bylo i promítání vzdělávacích programů, jednoho dokonce ve 3D.  Jednoduché, názorné a velmi zajímavé. Můžeme jen doporučit. Poté se polovina z nás odebrala přímo do areálu elektrárny, část zůstala v Informačním centru a věnovala se aktivitám určeným pro žáky škol. Důvodem odlišného programu byla náročnost prohlídky, kterou byli schopni absolvovat jen někteří ze žáků - zdolávání překážek, pohyb ve výškách, teplota a vysoká hlučnost v některých částech provozu, v neposlední řadě i podmínka dovršení 18 let návštěvníků.

Poučeni o bezpečnosti v rámci provozu elektrárny, ale také během prohlídky, vybaveni helmami v doprovodu člena ostrahy v čele s průvodkyní jsme vyrazili k cíli. Prohlídka trvala přes hodinu. Areál je velmi rozlehlý, jen jeho oplocení je dlouhé kolem 5 km. Po projití vstupní bezpečnostní kontrolou a změření naší osobní radioaktivity (citlivé přístroje zachytí i záření, které v sobě nosíme po CT vyšetřeních, léčebném ozařování apod.)  jsme prošli celým areálem vyjma bloků s jadernými reaktory, kam je samozřejmě nepovolaným osobám vstup zakázán. Překvapila nás nejen rozlehlost, ale i klid a přísný řád panující na jednotlivých pracovištích. Laikovi ani vzdáleně nic nepřipomíná, jaká síla se uvolňuje o pár desítek metrů dál v jaderných blocích. Pouze v budově, kde se přímo vyrábí elektřina, je samozřejmě velké teplo a hluk, protože obrovské turbíny a generátory nejsou žádní tišší beránci. Velmi impozantně působí čtyři 150 metrů vysoké chladící věže, které jsou součástí chladícího okruhu a každou minutu vychrlí k nebi 400 kubíků páry. Jsou zcela duté a fungují jako obrovský vzdušný výtah pro páru, která zde zkapalňuje a v proudech stéká zpět a vrací se do výrobního procesu. Slušná sprška, takže jsme se pohybovali v úctyhodné vzdálenosti.

Cestou po areálu jsme se od průvodkyně dozvěděli i některé „kuriozity“. Například o druhu „temelínského“ zajíce, který se v oploceném areálu zdárně množí a každoročně je nutné „ušáky“ odchytávat a pouštět do volné přírody. Součástí IC je i park, který je volně přístupný veřejnosti. Konají se zde i svatby a další společenské události. Právě v den, kdy jsme elektrárnu navštívili, zde probíhalo tradiční předávání vysvědčení žákům ZŠ v Temelíně. Elektrárna organizuje i další vzdělávací akce zejména pro studenty z oborů souvisejících s jadernou energetikou.

Cestou zpět jsme navštívili Dům Sv. Anežky v Týně nad Vltavou, kde v chráněných dílnách pracuje jedna z žaček naší loňské třídy PrŠ. Paní Petra Teresčenková nás provedla všemi pracovišti. Moc se nám zde líbilo – v dílnách, v okolí areálu uprostřed přírody i v krásné dřevěné kapli uprostřed rybníka. A možná, že naše návštěva zasela semínko dalších setkání a vzájemné spolupráce, které bychom chtěli my i naši noví přátelé do budoucna rozvíjet.

Exkurze pro nás byla velkým přínosem.  Je pro nás důležité poznávat svět vlastníma očima a zažívat ho. To nám žádná učebnice ani sebelepší výklad ve třídě neumožní. Děkujeme pracovníkům elektrárny za obohacení našich vědomostí i zajímavý zážitek.

EXKURZE DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN
5. února 2019 - EXKURZE DO JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN