Jedeme do Brna!

15. května 2017

Diakonie Rolnička bude mít své zastoupení na 6. ročníku Evropských her hendikepované mládeže Emil Open 2017, který se uskuteční 7. - 11. června 2017 v Brně. Reprezentovat nás budou samozřejmě naši hráči integrované Boccii.

Jedeme do Brna!
15. května 2017 - Jedeme do Brna!

Tyto hry jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí mezi 10 a 26 lety. V České republice se jedná o ojedinělou akci evropského formátu. Účast přislíbilo kolem 800 sportovců ze 17 zemích světa. Soutěžit se bude v atletice, plavání, stolním tenise, boccie a v golfu. Naši sportovci se v kategorii Open utkají v Boccie, budou mít možnost sledovat profesionální hráče, sbírat zkušenosti, užívat si bohatý kulturní doprovodný program, seznámit se s Brnem i navazovat nová přátelství. Více o hrách se dočtete na www.emilopen.cz.

Tak zlomte vaz, borci, ať se v té mezinárodní konkurenci neztratíte!