Pomozte Michalovi a Filipovi

14. listopadu 2018

sbírka Vedralovi - číslo účtu2

Dlouholetými žáky naší školy a klienty Rolničky jsou i Filip a Michal Vedralovi, dvojčata, která vzhledem ke svému těžkému postižení potřebují neustálou asistenci. Tu jim v době strávené mimo Rolničku až dosud poskytovala jejich maminka. Paní Vedralová nyní bohužel onemocněla agresivním nádorem prsu a onkologická léčba jí znemožňuje se o kluky plně starat. Proto se prostřednictvím Rolničky obrací s prosbou o pomoc na širokou veřejnost. Přispějte na speciální účet mimořádné veřejné sbírky č. 5525013309/0800 a pomozte pro kluky zajistit službu osobní asistence v rodině po dobu nemoci jejich maminky.

Pomozte Michalovi a Filipovi
14. listopadu 2018 - Pomozte Michalovi a Filipovi

Příběh svůj i svých synů popisuje paní Vedralová v následujícím otevřeném dopise:

"Dobrý den, 
jsme tříčlenná rodina a žijeme ve Veselí nad Lužnicí. Já, Petra (42 let) a moji dva synové, sedmnáctiletý Míša a Filípek. Kluci jsou dvojčata a narodili se předčasně ve 29. týdnu těhotenství s porodní váhou 1270 g a délkou 38 cm. Při porodu došlo k velkým komplikacím, takže se oba kluci narodili těžce postižení s diagnózou DMO - kvadruparetická forma. První dva měsíce svého života strávili v inkubátoru. 
Filípek s Míšou jsou ležáčci. Mají těžkou formu dětské mozkové obrny a jsou stále odkázáni na péči druhé osoby ve všech oblastech lidského života.
Filípek trpí těžkým kombinovaným postižením. Nesedí, neleze, nemluví, od narození se potýká s poruchou příjmu potravy, má luxaci (vykloubení) pravého kyčle, subluxaci obou ramen, má těžké mentální postižení, ale vnímá okolí, na které svým způsobem reaguje. Má těžkou epilepsii, která se postupem času zhoršuje. Není schopen se sám najíst, napít, udržovat hygienu a je 24 hodin na plenách. 
Míša je na tom mentálně trochu lépe, ale také není schopen samostatně sedět, jen ve speciálně upraveném vozíku, nenají se, nechodí a v noci je na plenách. Mluví v krátkých větách, ale špatně. Je to velký fanoušek hokeje a v televizi sleduje všechny hokejové zápasy. Rád poslouchá muziku a ve škole hraje bociiu. Je to veselý a úžasný kluk, ale je také plně závislý na mojí pomoci. Od narození jsem s oběma musela několikrát denně cvičit. Začali jsme jezdit pravidelně na pobyty do lázní. Ambulantně jsme několikrát za měsíc jezdili do Českých Budějovic na rehabilitaci Vojtovou metodou, ergoterapii, logopedii atd. Musíme navštěvovat spousty odborných lékařů (včetně neurologie, ortopedie….).

Na jejich péči jsem úplně sama. Je to pro mne velmi fyzicky, psychicky a časově náročné, a proto nemohu chodit do práce. Naše příjmy jsou omezené. Žijeme pouze z příspěvků na péči a sociálních příplatků. 
A teď jsem přišla na řadu já. Před časem se u mě objevil velmi agresivní nádor prsu. Čeká mě náročná onkologická léčba. Několik cyklů chemoterapie, následná operace prsu, ozařování a sama nevím co ještě. Osud mi nakládá na bedra až příliš mnoho, co už nejsem schopna sama unést. Jsem bojovník a se vším se vždy nějak poperu, ale toto je náročná zkouška. Cítím, že je na čase potlačit svoji hrdost a přiznat si, že ani já sama všechno nezvládnu, a že třeba teď je čas naučit se říkat o pomoc, alespoň v tuto chvíli. 
Jelikož ze zdravotních důvodů nejsem schopná se během onkologické léčby o kluky postarat, potřebuji finanční prostředky na zaplacení osobní asistence v domácím prostředí a případné odlehčovací pobyty. Tato péče ale pro oba kluky stojí přibližně třicet tisíc korun měsíčně. Na potenciální dárce se obracím s prosbou o příspěvek na hrazení těchto nákladů.

Budeme vděčni za jakoukoliv finanční podporu.

 Všem, kdo si přečetli náš příběh, ze srdce děkujeme. Vážíme si Vašeho pochopení a pomoci, o kterou žádáme v naší tíživé situaci. 

S pozdravem Petra, Míša a Filípek Vedralovi"

Veřejná sbírka na osobní asistenci pro Filipa a Michala je spravována Diakonií Rolnička  a koná se na základě ohlášení o konání sbírky Jihočeskému kraji (Osvědčení o konání sbírky čj.: KUJCK 138839/2018). Veškeré finanční prostředky shromážděné na sbírkovém účtu budou poskytnuty paní Vedralové, aby mohla pro své syny zajistit službu osobní asistence v rodině či odlehčovací službu.

sbírka Vedralovi - číslo účtu

Děkujeme!