Projekt „Praha, barevné město plné zvuků“

28. června 2022
Projekt „Praha, barevné město plné zvuků“
28. června 2022 - Projekt „Praha, barevné město plné zvuků“

Jako další projekt z cyklu vzdělávacích projektů financovaných MAS Lužnice a.s. jsme uskutečnili výpravu do hlavního města. V Praze jsme se rozdělili na dvě skupiny, z nichž každá si naplánovala odlišný program. První skupina vyrazila za vzděláním na celodenní exkurzi do pražské ZOO navštívit pavilony exotických savců, plazů i bezobratlých živočichů. Druhá skupina si stanovila za svůj cíl poznávání dopravních prostředků v Praze spolu s návštěvou místních početných pamětihodností. Díky počasí a dobré náladě všech zúčastněných se projekt vydařil a nově nabyté znalosti mohou žáci využít nejen ve výuce.

Za kolektiv žáků i kolegů velice děkuji Mas Lužnice z. s., který nám umožnil projekty uskutečnit.

Dne 12. 6. 2022 napsala Mgr. Kristýna Veselá

zoo2

zoo1

IMG_8226

IMG_8244