Taneční aktivizace

27. června 2019

Od září 2018 probíhala v CDS Tábor taneční aktivizace. Každé pondělí se klienti CDS, OS a STD sešli ke společné hodince a krůček po krůčku se učili různým druhům tance. Své dovednosti si nechtěli nechat jen pro sebe a tak se rozhodli uspořádat pro ostatní kamarády ze školy taneční vystoupení. Pozváni byli i rodiče a prarodiče. Děvčata se oblékla do krásných šatů, chlapci se vyzdobili motýlky a všem to moc slušelo. Diváci měli možnost vidět tanec vsedě, mazurku, macarenu, ptačí tanec a blues. Na závěr vystoupení dostali všichni tanečníci pamětní list a publikum je odměnilo velkým potleskem. A protože byla taneční aktivizace velmi oblíbená, budeme v ní v novém školním roce pokračovat.

                                                                                                                                       Hanka Líkařová

Taneční aktivizace
27. června 2019 - Taneční aktivizace