Živý betlém 2017

14. prosince 2017

Diakonie Rolnička, Karromato, Farní sbor ČCE Soběslav a Anonym voice Výs zvou na tradiční putování za vánočním příběhem. To zahájíme v sobotu 23. prosince v 16:30 u kostela sv. Víta.

Těšit se můžete na setkání s přáteli, vystoupení pěveckého sboru Anonym Voice, ztvárnění vánočního příběhu, průvod městem a anděly na vodě. Na závěr si budete moci od jesliček odnést betlémské světlo.

Za podporu akce děkujeme Městu Soběslav, Správě města Soběslav a dobrovolníkům, kterých je mnoho...

Živý betlém
14. prosince 2017 - Živý betlém 2017