Desátého září se v Čajovně - kavárně Rolnička sešli včichni, kteří se podíleli na přípravě a organizaci festivalu Dobrovol. Příjemné setkání lidí dobré vůle podkreslila hudba Ondry Kříže a jeho přátel.