Rok 2009

Rok 2009 byl šestnáctým rokem existence Rolničky. V průběhu celého roku jsme, vedle zajišťování a vylepšování každodenního provozu, navštívili řadu kulturních i sportovních představení, jezdili do bazénu, podnikali výlety, přespávali v Rolničce, soutěžili, bavili se, zkrátka dobře jsme se měli.

Nechyběly ani oblíbené týdenní pobyty, mladší děti se vypravily na cestu kolem světa do Lenory, starší děti a dospělí pak na šumavskou Kvildu.

I v tomto roce jsme uspořádali řadu osvědčených akcí pro veřejnost - Jarní a Vánoční jarmark v Soběslavi, Rolničkování aneb oslavu Dne dětí, veřejnou sbírku Rolničkové dny a adventní kampaň s prodejem vánočních výrobků ČCErolniČCE. S obrazy z výtvarného kroužku a výrobky chráněné dílny jsme se za doprovodu Jaroslava Duška vypravili do pražského Divadla Čertovka a v Táboře jsme uspořádali benefiční koncert Michala Hrůzy s Kapelou Hrůzy. Vyzkoušeli jsme však i novinky. Velký ohlas zaznamenala sbírka neplatných Slovenských korun, nebo multikulturní festival RolničkaFest v Čajovně – kavárně Rolnička, kterým jsme zároveň otevřeli nové prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Neméně významnou událostí roku byl přesun chráněného bydlení do běžné zástavby, první svého druhu na soběslavsku. Šest dospělých lidí s postižením, dosavadní obyvatelé bytu v domě pro dospělé klienty, se nyní rozdělilo do dvou bytů v běžné zástavbě. V přízemním bytě svůj domov nalezly tři ženy, ve stejném domě Rolnička dlouhodobě pronajala druhý byt, kde dnes žijí dva muži a jedna žena. Asistenční podpora je pro oba byty zajištěna z přízemního bytu. Tito lidé se tak opět o krůček blíže posunuli k životu zdravé populace. Uvolněné prostory chráněného bydlení v domě pro dospělé klienty dlouho nezahálely. S neskrývaným nadšením se sem přestěhovali klienti centra denních služeb pro dospělé, velmi rychle se zabydleli a kromě větší místnosti pro skupinovou práci tak získali i několik samostatných místností pro individuální terapie.

V tomto roce jsme usilovali o dofinancování nového chráněného bydlení, což se s pomocí řady partnerů podařilo a o pořízení nového mikrobusu. Druhý úkol si sebou neseme do roku 2010 a pevně věříme, že v roce 2010 již budeme moci mikrobus zakoupit.

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Pro speciální školy byl rok 2009 patnáctým rokem existence, školní rok byl slavnostně zahájen v kostele Československé církve evangelické za účasti všech žáků školy a  pedagogů. Navíc jsme v září otevřeli novou třídu mateřské školy pro děti bez zdravotního postižení.

V říjnu jsme zvolili jsme novou školskou radu, která bude pracovat ve složení: Mgr. Karel Novák – zástupce zřizovatele, předseda školské rady, Mgr. Daniela Klímová – zástupce pedagogů školy, Anna Holcová – zástupce rodičů.

Průběžně jsme pracovali na školním vzdělávacím programu pro základní školu speciální, podle kterého začneme pracovat od září 2010.

Nyní už se těšíme, jak v příštím roce rozšíříme kapacitu praktické školy o další třídu a ve spolupráci se střediskem Diakonie ČCE zajistíme osobní asistenty do tříd, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým tělesným postižením.