Rok 2012

Rolnička se v 19 roku existence rozvíjí dál. K nabídce současných služeb přidala od ledna 2012 jednu zvláště potřebnou – Sociálně terapeutickou dílnu. Služba je zdarma určena dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové pracovní návyky a dovednosti tak, aby byli schopni posléze pracovat na chráněném pracovním místě. Vznik této služby byl motivován našimi dlouholetými zkušenostmi z práce s lidmi s mentálním postižením.

Ani jinde v Rolničce jsme nezaháleli, a tak v jednom z chráněných bytů byla zrekonstruovaná kuchyň, v centru denních služeb pro dospělé vznikla v hlavní místnosti odpočinková zóna a chráněné dílny mají novou podlahu a klimatizaci. Dobrovolnické centrum získalo akreditaci Ministerstva vnitra na v republice ojedinělý projekt „Klub dobrovolníků v knihovně“, kde se každý týden scházejí senioři a pomáhají vyrábět pomůcky pro tři místní neziskové organizace. Rolnička se stala certifikovaným pracovištěm pracujícím s konceptem Bazální stimulace®, které je garantováno Mezinárodní asociací Bazální stimulace® . Jde o zajímavou komplexní metodu podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka, kterou využíváme zejména pro klienty s těžkým mentálním a kombinovaným postižením v Centru denních služeb pro děti a mladistvé. Chráněné dílny vytvořily nový katalog svých výrobků uveřejněný na webových stránkách Rolničky. Otevřely nová prodejní místa v Jindřichově Hradci, Písku a v Praze. Vozový park Rolničky se rozšířil o mikrobus Ford, a stávající mikrobus Mercedes Benz jsme opatřili plošinou pro bezbariérový převoz vozíčkářů. Od skupiny ČEZ jsme získali Škodu Fabii na dovoz obědů i zajištění dalšího provozu střediska.

Kromě tradičních akcí Rolničky pro veřejnost, jako jsou jarní a vánoční jarmark, oslava Dne dětí Rolničkování, předvánoční benefice v divadle Kampa v Praze a organizaci veřejné sbírky Rolničkové dny proběhly i dvě mimořádné aktivity. Na podzim jsme se stali společně s občanským sdružením Hestia spoluorganizátorem již 11. ročníku mezinárodní konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí. Diskutovalo se zde jak o rolích dobrovolníků při péči o potřebné staré lidi, tak o možnostech seniorů jako dobrovolníků. Druhou mimořádnou akcí bylo divadelní představení Čtyři dohody, které pro Rolničku zahrál v táborském divadle Jaroslav Dušek se svými kolegy. Výtěžek spolu s příspěvkem nadace Divoké Husy přesáhl 200 000 korun a byl určen na zajištění každodenní dopravy klientů z jejich domovů do Rolničky a zpět.

Všechny služby, které klientům nabízíme, se vám podrobněji pochlubí svými úspěchy na následujících stránkách. Z tohoto místa vás chceme za všechny pracovníky Rolničky pozvat na akce, které pro veřejnost pořádáme nebo přímo na návštěvu Rolničky. Uvítáme váš zájem, otázky i připomínky. Naše dveře jsou vám otevřeny!