I v roce 2016 jsme se snažili naše služby a činnost rozvíjet tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám našich klientů a jejich  rodin.

Povzbuzeni úspěchem prvního Obchodu dobré vůle, který jsme otevřeli v roce 2015, jsme v květnu 2016 otevřeli druhý obchod, tentokrát v samém centru historického Tábora. Tento obchod nabízí kromě věcí z druhé ruky i kompletní sortiment naší chráněné dílny a stal se tak první kamennou prodejnou, kde seženete všechny naše výrobky. A stejně jako jeho předchůdce na Sídlišti nad Lužnicí i obchod ve Střelnické ulici dává práci lidem s postižením.

Na podzim 2016 jsme jako první ze středisek Diakonie ČCE spustili nové webové stránky, jejichž cílem je atraktivněji a přehledněji informovat o všem, co se v Rolničce děje.

Více jak 20 let práce s lidmi s postižením nás dovedlo k poznání, že pomoc a podporu nepotřebují jen klienti samotní, ale i rodiny, které o ně pečují. Nepřetržitá péče o blízkého člověka s postižením je fyzicky i psychicky náročná. Proto jsme se rozhodli začít nabízet týdenní odlehčovací pobyty, zatím jako doplňkovou službu našeho centra denních služeb pro dospělé. Díky výtěžku 15. ročníku sbírky Rolničkové dny jsme mohli zrekonstruovat a vybavit prostory v naší táborské budově Rolničky a v listopadu 2016 jsme upořádali první odlehčovací pobyt. Pobyty se konají jedenkrát měsíčně a jejich kapacita jsou čtyři lůžka. Máme velkou radost, že o službu je zájem.

Nezaháleli ani naši hráči integrované Boccii. Družstvo Střelci vybojovalo krásné 2. místo v 1. Jihočeské lize.

Náš divadelní soubor nacvičil nové představení. Tentokrát se jednalo o adaptaci Balady pro banditu a jejího nastudování se ujali táborští klienti Rolničky. S velkým úspěchem pak hra měla svou premiéru na naší tradiční benefici v Divadle Kampa.

Kromě těchto mimořádných událostí jsme po celý rok poskytovali 5 registrovaných sociálních služeb více než 100 klientům ve věku od 3 do 50 let a neustále se snažili zvyšovat kvalitu těchto služeb. Také jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost jako je Vánoční a Jarní jarmark, Rolničkování – oslava Dne dětí, Dobročinná aukce v pražském divadle Kampa a naše dobrovolnické centrum sepostaralo o multikulturní hudební festival Dobrovol.