Co se událo v roce 2019

Rok 2019 byl pro Diakonii Rolnička zejména rokem růstu nebo aspoň jeho plánování. Zaměřili jsme se především na rozvoj našich sociálních služeb, ať již těch stávajících nebo nových.
I v roce 2019 úspěšně pokračovala realizace projektu „Nejste v tom sami“ podpořeného Nadačním fondem Avast. V něm jsme nabídli rodinám našich dětských klientů odlehčení v podobě hlídání dětí v domácím prostředí. Podpora Nadačního fondu Avast nám byla poskytnuta až do 31. 12. 2019, my jsme ale již v průběhu tohoto roku začali přemýšlet o tom, jak na projekt navázat, abychom mohli podobnou službu nabízet i dále. Na podzim 2019 jsme proto registrovali šestou sociální službu, a sice odlehčovací službu ve formě terénní a ambulantní. Nová služba byla Jihočeským krajem zařazena do Podmíněné sítě sociálních služeb a zatím není ze strany Jihočeského kraje financována. Proto jsme využili možnost podat prostřednictvím MAS Lužnice žádost o dotaci z prostředků Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Z prostředků ESF bude nová služba financována až do roku 2022. 
Přemýšleli jsme ale i nad rozvojem našich stávajících služeb, respektive nad zlepšením podmínek pro jejich poskytování. Máme radost, že o naše služby je zájem a vzhledem k tomu, že praktická škola Rolničky má stále dost žáků, kteří po ukončení školní docházky budou pravděpodobně přecházet do našich sociálních služeb, nebude se poptávka po našich službách v dalších letech snižovat. Prostorové kapacity naší táborské pobočky již ale tomuto zájmu nestačí. Proto máme velkou radost, že se nám v budově bývalé 8. ZŠ na táborském Sídlišti nad Lužnicí, kde sídlí i naše táborská pobočka, podařilo do dlouhodobé výpůjčky od Města Tábora získat nové prostory. Po jejich rekonstrukci přibydou centru denních služeb tři nové místnosti místo stávající jedné a odlehčovací službě druhý stavebně oddělený byt se dvěma ložnicemi, obývacím pokojem, kuchyňkou a bezbariérovým sociálním zařízením. 
V roce 2019 jsme začali střádat potřebné finanční prostředky na rekonstrukci těchto prostor 18. ročníkem veřejné sbírky Rolničkové dny. Jejich výtěžek byl v tomto roce rekordní a my jsme díky nim získali na rekonstrukci nových prostor 226 242 Kč.
V roce 2019 se ale dařilo i našim sportovcům. Tým Rolnička Soběslav totiž vyhrál 1. Jihočeskou ligu v integrované Boccie a putovní pohár doputoval do Rolničky.
I v roce 2019 jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost, některé byly tradiční, některé výjimečné. Na jaře jsme poprvé uspořádali Rolničkový bál, jehož hlavním cílem bylo dát našim klientům příležitost ukázat, co se naučili na tanečním kurzu, který pro ně Rolnička na předchozí podzim pořádala. A v závěru roku 2019 jsme dali dohromady své síly s Městem Soběslav a náš tradiční vánoční jarmark spojili s městkou akcí rozsvěcení vánočního stromu. Výsledkem byla celodenní adventní událost s bohatým doprovodným programem, kterou obyvatelé Soběslavi velmi pozitivně hodnotili.