Chráněné bydlení má již šest bytů

30. března 2017

Svou první noc v chráněném bydlení Rolničky strávilo jeho prvních 6 obyvatel v roce 2005. O 12 let později má naše chráněné bydlení 17 obyvatel a 6 bytů v Soběslavi i Táboře. V únoru tohoto roku jsme totiž otevřeli nový byt chráněného bydlení na táborském Sídlišti nad Lužnicí.

Chráněné bydlení má již šest bytů
30. března 2017 - Chráněné bydlení má již šest bytů

Proč? Protože jsme věděli, že je o naši službu zájem, který nedokážeme se stávající kapacitou chráněných bytů pokrýt. Vzrůstající zájem o službu chráněného bydlení nás těší. Je pro nás důkazem, že se jedná o potřebnou službu. Proto jsme se na konci minulého roku obrátili na Město Tábor s žádostí o pronájem již třetího bytu na Sídlišti nad Lužnicí. A Město Tábor nám skutečně vyšlo vstříc. V únoru tak svou první noc v novém bytě strávili dva muži, kteří možná zanedlouho přivítají v bytě ještě jednoho spolubydlícího.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám s otevřením nového bytu pomohli. Náš dík patří Městu Tábor za poskytnutí bytu pro chráněné bydlení, firmám OR Plus, s. r. o a ELEKTRO ŠTĚCH, s. r. o., díky jejichž darům jsme mohli pořídít potřebné zařízení bytu, a také všem dobrovolníkům a zaměstnancům Rolničky, kteří pomohli při úpravách bytu a stěhování.

nový byt Sojčák 1 - ořez   nový byt Sojčák 4 - ořez