Jihočeský kraj podpořil naši službu dopravy

30. dubna 2019

Aby byly naše služby dostupné všem, kdo je potřebují, provozuje Diakonie Rolnička doplňkovou službu dopravy. V současné době vlastníme 4 mikrobusy, které při ranních svozech a odpoledních rozvozech najedou denně přes 900 km. V dubnu 2019 využívalo služby dopravy pravidelně 50 dětských i dospělých klientů Rolničky.

Jihočeksý kraj podpořil naši službu dopravy
30. dubna 2019 - Jihočeský kraj podpořil naši službu dopravy

Služba dopravy je organizačně, personálně i finančně náročná, pro naše klienty a jejich rodiny je však velmi důležitá. Jejím provozem se nám daří zajistit dostupnost potřebných sociálních slkužeb i vzdělávání a zároveň zachovat každodenní přirozený kontkt našich klientů s jejich rodinami.

Nejedná se o sociální službu, proto na její provoz nemůžeme čerpat provozní dotaci od státu. Aby byla služba pro naše klienty finančně dostupná, sháníme potřebujeme zhruba 1/4 jejích nákladů uhradit z jiných zdrojů. Máme proto velkou radost, že i v roce 2019 podpořil Jihočeský kraj naši službu dopravy v rámci dotačního řízení "Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2016, o sociálních službách". V roce 2019 byl náš projekt "Dostupnost služeb Rolničky" podpořen částkou 250 tisíc Kč.

Děkujeme!

jihocesky-kraj